Coaching is bedoeld voor mensen die bepaalde knelpunten op hun werk of in hun dagelijks leven willen aanpakken. Coaching helpt hierbij door je zelfinzicht te vergroten en nieuw gedrag aan te leren. Enerzijds door gedragingen, gedachten en gevoelens die bij je horen te verkennen en anderzijds door in te zoomen op je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden.


Als coach zet ik me in om dat proces te begeleiden. Ik luister zonder te oordelen, stel vragen, geef praktische tips en help je met nieuwe gedachten en gedrag te oefenen. Altijd zijn concrete situaties op het werk of in het dagelijkse leven hierbij het uitgangspunt.


Burn-out

Burn-out is een aandoening met verschillende psychische en lichamelijke klachten en disfuncties. Je functioneert niet meer zoals je gewend bent. Je wilt wel, maar kunt het niet.
Burn-out is een stresssyndroom: door de overload aan stress functioneert je stresssysteem niet meer zoals het hoort. Dat beïnvloedt niet alleen hoe je met stress omgaat, het heeft effect op je hele organisme.


Mensen met een burn-out voelen zich vaak uitgeput, prikkelbaar, zijn soms vergeetachtig en kunnen geen energie of motivatie meer opbrengen voor hun werk en leven. Als CSR-coach begeleid ik mensen met stress- en burn-out klachten.
Het doel van de CSR-begeleiding is: lichamelijk en psychisch herstel en verbeterd zelfmanagement. Daarnaast richt de begeleiding zich op preventie en terugvalpreventie en indien nodig op re-integratie. Meer informatie kun je vinden op www.csr.nl


Voorbeelden van coachingsdoelstellingen


• Ik wil een betere balans tussen werk en privé
• Ik wil sterker leven vanuit zelfvertrouwen
• Ik wil een bepaald conflict oplossen
• Ik wil leren (beter) grenzen te stellen
• Ik wil mijn talenten onderzoeken en ontwikkelen
• Ik wil mijn leidinggevende capaciteiten verder ontwikkelen
• Ik wil …


Loopbaanbegeleiding


Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor mensen die willen kiezen voor een opleiding, een beroep of een nieuwe werksituatie.
Als loopbaanbegeleider help ik je te ontdekken waar je “bezieling” ligt, je interesses en capaciteiten te onderzoeken en je bewust te worden van je kernkwaliteiten. Het begeleidingstraject wordt afgerond als je een bevredigende keuze hebt gemaakt en de eerste stappen richting een passende loopbaan hebt gezet.


Binnen een loopbaanbegeleidingstraject is er ook de mogelijkheid een loopbaanonderzoek af te nemen.


Loopbaanonderzoek


Een loopbaanonderzoek wordt gedaan op jouw verzoek of op verzoek van je werkgever. Het loopbaanonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: een gesprek over je wensen en interesses en een aantal psychologische tests met de bedoeling om je capaciteiten en interesses in kaart te brengen. De rapportage en het uiteindelijke loopbaanadvies bespreken we samen.


“Als je blijft nadenken voordat je een stap zet, sta je voortdurend op één been”


Hoe gaat het in zijn werk?


Het eerste gesprek is een kosteloos kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we je (loopbaan)vraag en onderzoeken we of het aan beide kanten “klikt”. Vervolgens maken we afspraken over de te stellen doelen en de duur van de begeleiding.


Een gemiddeld coaching-traject bestaat uit 8 à 10 gesprekken en een gemiddeld loopbaan-begeleidingstraject uit 5 à 6 gesprekken. Een loopbaanonderzoek kan onderdeel zijn van de loopbaanbegeleiding.